Tarybos sprendimas (ES) 2020/953 2020 m. birželio 26 d. dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu