Neuvoston päätös (EU) 2020/953, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä unionin puolesta