Komisjoni määrus (EÜ) nr 2619/98, 4. detsember 1998, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/98 sealiha eraladustusabi andmise eritingimuste kohta