Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti