Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om En möjlig omformning av den gemensamma jordbrukspolitiken (förberedande yttrande)