Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Tfassil mill-ġdid possibbli tal-Politika Agrikola Komuni” (Opinjoni esploratorja)