Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en mulig omlægning af den fælles landbrugspolitik (sonderende udtalelse)