Kommissionens forordning (EU) nr. 502/2012 af 13. juni 2012 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 over for importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Malaysia, Thailand og Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia, Thailand og Filippinerne eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering