Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Lieta AT.40428 – Guess