asia T-385/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.6.2019 — Aldi v. EUIPO — Crone (CRONE) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin CRONE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat EU-kuviomerkit crane ja aiempi EU-sanamerkki CRANE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)