Kommissionens förordning (EEG) nr 1461/92 av den 4 juni 1992 om ändring för femte gången av förordning (EEG) nr 2159/89 om tillämpningsföreskrifter till de särskilda åtgärder för nötter och johannesbröd som föreskrivs i avdelning 2a i förordning (EEG) nr 1035/72