Nariadenie Komisie (EHS) č. 1461/92 zo 4. júna 1992, ktorým sa po piaty raz mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2159/89, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie špecifických opatrení pri orechoch a svätojánskom chlebe, ako je uvedené v hlave IIa nariadenia Rady (EHS) č. 1035/72