Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/98 af 16. september 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1978/97