Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. března 2012 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (18144/1/2011 – C7-0070/2012 – 2010/0262(COD))