ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 2581/97 του Giuseppe RAUTI προς την Επ τροπή. Κρέας με ορμόνες, προέλευσης ΗΠΑ, που εισήχθη στην Ευρώπη