Anbudsinfordran nr 24/96 avseende delpartier för försäljning av vinalkohol som öppnades genom förordning (EEG) nr 3777/91