Bericht van inschrijving voor deelinschrijving nr. 24/96 voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwprodukten op grond van Verordening (EEG) nr. 3777/91