Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 1/2020 z 31. júla 2020 o zmene prílohy 12 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami [2020/1386]