Deċiżjoni Nru 1/2020 tal-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura tal-31 ta’ Lulju 2020 dwar l-emenda fl-Anness 12 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli [2020/1386]