Γραπτή ερώτηση E-011262/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) προς την Επιτροπή. Ύποπτα κρούσματα μηνιγγίτιδας στην Puglia