Απόφαση (EE) 2021/104 της Επιτροπής της 24ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την ενίσχυση SA. 39182 (2017/C) (πρώην 2017/NN) (πρώην 2014/CP) Εικαζόμενη παράνομη ενίσχυση στην AS Tartu Agro [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 252] (Το κείμενο στην εσθονική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)