Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1467, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Pakistan liitteessä olevan I kohdan taulukkoon (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)