Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1232, annettu 11 päivänä syyskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1354/2011 muuttamisesta Norjasta ja Uudesta-Seelannista peräisin olevaa lampaan- ja vuohenlihaa koskevien unionin tariffikiintiöiden osalta