Регламент (ЕС) 2020/2227 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции, извършвани от риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза