Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2015/2362 z 15. decembra 2015, ktoré sa týka oslobodenia od rozšíreného antidumpingového cla na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97 (Ú. v. EÚ L 331, 17.12.2015)$