Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2015/2362, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin sovellettavaa laajennettua polkumyyntitullia koskevista vapautuksista (EUVL L 331, 17.12.2015)$