Cauza T-277/13: Hotărârea Tribunalului din 9 iunie 2016 – Marquis Energy/Consiliul („Dumping — Importuri de bioetanol originar din Statele Unite — Taxă antidumping definitivă — Acțiune în anulare — Afectare directă — Admisibilitate — Taxă antidumping la nivel național — Tratament individual — Eșantionare”)