Sprawa C-28/12: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 28 kwietnia 2015 r. – Komisja Europejska/Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Międzynarodowe umowy mieszane — Decyzje zezwalające na podpisanie i tymczasowe stosowanie tych umów — Decyzja Rady i przedstawicieli państw członkowskich zebranych w Radzie — Autonomia porządku prawnego Unii — Udział państw członkowskich w procedurze i decyzji przewidzianych w art. 218 TFUE — Sposób głosowania w Radzie)