C-28/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. április 28-i ítélete – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Vegyes nemzetközi megállapodások — E megállapodások aláírására és ideiglenes alkalmazására felhatalmazó határozat — A Tanács és a tagállamok Tanács keretében ülésező kormányképviselőinek határozata — Az Unió jogrendjének önállósága — A tagállamok részvétele az EUMSZ 218. cikkben előírt eljárásban és határozatban — A Tanácson belüli szavazás módjai)