Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9834 – IRPC/JPP/Mytex) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 218/02