Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9834 – IRPC / JPP / Mytex) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 218/02