Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9834 – IRPC/JPP/Mytex) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 218/02