Kommissionens förordning (EU) nr 1051/2010 av den 17 november 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker