Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1051/2010 zo 17. novembra 2010 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny