Regulamentul (UE) nr. 1051/2010 al Comisiei din 17 noiembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume