Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1051/2010 tas- 17 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix