Komisijas Regula (ES) Nr. 1051/2010 ( 2010. gada 17. novembris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai