2010 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1051/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti