Komission asetus (EU) N:o 1051/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi