Komisjoni määrus (EL) nr 1051/2010, 17. november 2010 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril