Schriftelijke vraag E-0624/09 van Jim Higgins (PPE-DE) aan de Commissie. Kinderarbeid in de textielindustrie