Komission asetus (EY) N:o 1507/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön puhdistamoihin toimitettavan raa'an ruokosokerin tuontia koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista