Tarybos direktyva 1978 m. spalio 16 d. dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sėdynių galvos atramas, suderinimo (78/932/EEB)