2009/792/ES,Euratom: Sklep Sveta z dne 29. oktobra 2009 o imenovanju namestnika generalnega sekretarja Sveta Evropske unije za obdobje od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2009