2009/792/KE,Euratom: Deċiżjoni tal-Kunsill tad- 29 ta’ Ottubru 2009 li taħtar lid-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-perijodu mill- 1 ta’ Novembru 2009 sal- 31 ta’ Diċembru 2009