2009/792/EK,Euratom: Padomes Lēmums ( 2009. gada 29. oktobris ), ar ko uz laikposmu no 2009. gada 1. novembra līdz 2009. gada 31. decembrim ieceļ Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra vietnieku