2009/792/EF,Euratom: Rådets afgørelse af 29. oktober 2009 om udnævnelse af vicegeneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union for perioden fra den 1. november 2009 til den 31. december 2009