Zadeva T-115/21: Tožba, vložena 20. februarja 2021 – Growth Finance Plus/EUIPO (catlover)