Lieta T-115/21: Prasība, kas celta 2021. gada 20. februārī – Growth Finance Plus/EUIPO (“catlover”)