Stillingsopslag nr. 25/13 vedrørende stillingen som generalsekretær (M/K) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs sekretariat — Opslået i henhold til artikel 2(a) og artikel 8 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte